De Witte Raaf zoekt chauffeurs en bijrijders

De Witte Raaf brengt al dertig jaar 55+’ers in Eindhoven van A naar B. Vooral mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo haalt de vervoersdienst senioren en mensen met een beperking uit hun isolement en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Dat kan echter niet zonder de inzet van vrijwilligers. 

Sjef Wiersma is enorm bezield over De Witte Raaf. Hij is chauffeur, hoofd busbemanning en bijrijders en werkt nieuwe chauffeurs in. “Toen ik op mijn 55e met pensioen mocht, zocht ik iets om te doen. Via een familielid dat hier werkte, ben ik er terecht gekomen. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.” De voldoening die Sjef krijgt van de mensen die hij vervoert, doet hem goed. “Dat ze blij zijn met jou merk je aan alles, aan de fooien die je krijgt, een rol koekjes of doosje chocolade. De meesten zeggen ook dat ze het fijn vinden.” Hij noemt als voorbeeld een ritje naar de supermarkt. “Dan zetten we ook de boodschappen in de auto en thuis bij de voordeur. Dat wordt zo gewaardeerd.” Vrijwilligers zijn echt nodig. Zonder hen komen sommigen de deur niet uit, omdat zij geen vervoer hebben.

Vrijwilligers gezocht

Om de boel draaiende te houden is De Witte Raaf op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Coördinator Jos van de Loo: “We kunnen op alle posten mensen gebruiken, maar chauffeurs en bijrijders hebben we het hardst nodig. Interesse? Meld U dan aan op 040-2511611.

De Witte Raaf zoekt nieuwe bestuursleden

De Witte Raaf brengt al dertig jaar 55+ers en minder mobiele mensen in Eindhoven van A naar B. De Witte Raaf haalt senioren en mensen met een beperking uit hun isolement en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. De Witte Raaf wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.

Het bestuur zoekt per april een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur van De Witte Raaf is eindverantwoordelijk voor de activiteiten, de financiën, het beleid en het werkgeverschap.

De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken, hebben ervaring en affiniteit met bestuurswerk, hebben een relevant netwerk en beschikken over de noodzakelijke tijd. Daarnaast heeft de secretaris een bijzondere taak bij de bestuursvergaderingen.

Een uitgebreidere profielschets kan u op verzoek worden toegestuurd. Interesse? Bel met Jos van der Loo, coördinator 040-2511611.