Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering 12 mei jl.

Op donderdag 12 mei jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Op basis van de uitnodiging, verstuurd aan alle leden, hebben een kleine 20 leden zich ingeschreven voor de vergadering waar we te gast waren bij Archipel Gagelbosch.
Tijdens de vergadering is het verslag vastgesteld van de ALV van 16 sept. 2021. Tevens is een nieuw bestuurslid voorgesteld en, met instemming van de vergadering, toegevoegd aan het huidige bestuur. Na een toelichting op de financiën en de rondvraag stond er voor de leden, aanwezige chauffeurs en bestuursleden een smakelijke lunch te wachten. Nadat deze was verorberd en er was bij gekletst met deze en gene startte de loterij. Diana en Clara, beide werkzaam op kantoor, hadden mooie prijzen samengesteld (zie foto) met o.a. thee, koekjes, mokken, maar ook kon er een gratis jaarlidmaatschap van De Witte Raaf gewonnen worden. De prijzen werden met enthousiasme in ontvangst genomen.  Onze leden gingen dan ook moe, maar opgetogen weer naar huis.

Vooral de dames Stelly Jansen en Henny Schellen waren erg blij met hun prijzen, maar met name elkaar. Stelly: ‘Ik ken Henny nog van vroeger. Wij zijn jarenlang buren geweest. Ik vind het zo leuk dat ik haar hier weer ontmoet. We hebben direct telefoongegevens uitgewisseld en zijn samen op de foto gegaan.’ Henny knikt instemmend en steekt een duimpje op: ‘Ik vind het een leuke middag!’