Voor wie?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Witte Raaf dient men lid te worden van de vereniging. Dit lidmaatschap kent de volgende voorwaarden:

  • Men dient woonachtig te zijn in Eindhoven
  • Men is ouder dan 55 jaar of mindervalide
  • Men kan geen of moeilijk gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer

De Witte Raaf biedt de mogelijkheid voor deze groep om aan de samenleving te blijven deelnemen. We brengen U rechtstreeks van deur tot deur: comfortabel en betaalbaar.