De kosten

De Witte Raaf is een vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen we de prijzen laag houden.

Het lidmaatschap van de vereniging De Witte Raaf bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Indien men lid wordt gedurende de laatste 6 maanden van het jaar betaalt men over dat jaar € 7,50. Eenmalig betaalt men € 2,50 inschrijfgeld. Voor betaling van deze bedragen ontvangt men een faktuur. Daarna wordt verzocht het lidmaatschap per machtiging te voldoen.

Per rit betaalt de klant contant € 1,85 aan de bijrijder in de bus, ongeacht de te reizen afstand. Voor deze acceptabele ritprijs is men dus verzekerd van comfortabel en aangenaam vervoer van deur tot deur.