Vrienden stichting

De Stichting Vrienden van de Witte Raaf is een zogenoemde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan de Vrienden in principe aftrekbaar is (meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst). Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht hun gegevens te publiceren. Hieronder treft u dan ook onze gegevens aan.

Naam en contactgegevens
Stichting Vrienden van de Witte Raaf
De Sleutel  1
5652 AS  Eindhoven
040 – 2 511 611

Bestuursleden
Naam: Van Anrooij, Paulus Marinus Johannes
Geboortedatum en -plaats: 26-04-1952, Eindhoven
Datum in functie: 11-09-2008
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Drost, Johannes Petrus Henricus Joseph Maria
Geboortedatum en -plaats: 24-02-1958, ’s Hertogenbosch
Datum in functie: 01-08-2018 (datum registratie: 17-08-2015)
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Hooft van Huysduynen, Franciscus Johannes Jozef 
Geboortedatum en -plaats: 25-01-1957, Eindhoven
Datum in functie: 01-08-2018
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 819879915

Doelstelling
Gelden te verkrijgen ter bevordering van de mobiliteit van ouderen en andere groepen in Eindhoven.

Actueel verslag
In 2017 heeft de Stichting weer een aantal activiteiten voor haar leden georganiseerd: twee dagtripjes (naar Oisterwijk en naar Intratuin in Nuenen), de Algemene Ledenvergadering in het Parktheater met lunch en een jazzband om ons 30-jarig bestaan te vieren en de jaarlijkse Lichtjesroute (op drie zondagavonden). 

Financiële verantwoording
Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2017 17.976 euro. In 2017 ontving de Stichting donaties van in totaal 375 euro. De bankkosten bedroegen 62,75 euro.

Rekeningnummers
Vereniging “Vervoersdienst Ouderen Eindhoven” (voor leden): NL58INGB0005780176
Stichting “Vrienden van De Witte Raaf” (voor donateurs & begunstigers): NL12RABO0146175735