De Witte Raaf doet mee met Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport
Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving, zorgen voor sociale netwerken en benutten talenten, van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. Daarom investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is dat onze leden hier invloed op hebben. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.

Eén van de doelen dit jaar is De Witte Raaf. De Witte Raaf kan met het geld weer goede dingen voor u doen. Stem daarom op De Witte Raaf.

Wat moet u hiervoor doen? U dient zich eerst aan te melden voor Rabo ClubSupport. Ga naar de website.
Onderaan staat de knop ‘Ik doe mee!’. Klik daarop om u zich al lid aan te melden. Hierna kunt u stemmen. Bijvoorbeeld op De Witte Raaf. Wij danken u hartelijk!

De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

PERSBERICHT
Eindhoven, 20 juli 2020

Arnol zijn laatste wensen

De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

Woensdag 15 juli jl. overleed Arnol Kox. Op 22 juli om 11.00 uur is de afscheidsmis in de Sint Trudokerk en de begrafenis op het kerkhof ernaast. Voor zijn overlijden heeft de stadsprediker zijn laatste fysieke reis al geregeld. Hij vroeg Vervoersdienst De Witte Raaf of deze zijn kist zou willen vervoeren van mortuarium naar de kerk. De Witte Raaf geeft gehoor aan zijn wens.

Arnol was jarenlang een vaste klant van De Witte Raaf. Doordat hij, na de amputatie van zijn been in 2011 in een rolstoel zat, was hij aangewezen op speciaal vervoer om zich te verplaatsen en werd hij lid van De Witte Raaf. Deze vervoersdienst is er voor Eindhovenaren die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen en die niet of moeilijk in hun eigen vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Arnol werd door De Witte Raaf bijna dagelijks opgehaald en weer thuisgebracht om in de tussentijd in het centrum van Eindhoven zijn boodschappen over geloof en de Heer te kunnen verkondigen. In de loop der jaren ontstond er zo een speciale band tussen Arnol en de chauffeurs van De Witte Raaf. Arnol was dankbaar voor het vriendelijke en servicegerichte vervoer en droeg de organisatie een warm hart toe. Daarom verzocht hij zijn vaste vervoersdienst ook zijn laatste rit te verzorgen. Vaarwel Arnol.

—— einde persbericht——

We gaan weer rijden!

Aangepaste dienstverlening in verband met coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed gehad op het vervoer van onze leden, het vervoer heeft 14 weken stilgelegen.

De sociale omgangsvormen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis danig gewijzigd. Er treedt nu echter een versoepeling op waardoor het weer mogelijk is om vanaf 15 juni 2020 voorzichtig te starten met het vervoeren van leden.

Wij rijden tijdelijk, maandag t/m vrijdag, alleen overdag tussen 09.00 en 16.30 uur (pauze is van 12.00 tot 13.00 uur)

Leden van De Witte Raaf kunnen boeken, vanaf 8 juni, op doordeweekse dagen, maandag t/m vrijdag: tel. 040 – 2511 611, tussen 09:00 uur en 13:00 uur.

De Witte Raaf neemt nu aanvullende preventiemaatregelen om haar leden en chauffeurs zo goed mogelijk te beschermen en veilig te vervoeren.

Preventieve maatregelen:

De algemene preventieve hygiëne voorschriften moeten worden nagevolgd.

Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts mag u niet reizen met de Witte Raaf, gebruik uw gezond verstand en blijf dan thuis.

De Witte Raaf vervoert alleen individuele reizigers, uitgezonderd maximaal 2 huisgenoten die samen reizen.

De ritten zullen worden uitgevoerd met de rolstoelbussen om de noodzakelijke ruimte tussen klant en chauffeur te kunnen waarborgen.

De reizigers nemen achterin de bus plaats. Een eventuele tweede passagier neemt plaats in het midden.

De chauffeur zal altijd de deur open en dicht doen voor de reiziger. De reiziger stapt op eigen gelegenheid in en uit, de chauffeur kan daarbij geen hulp bieden. Eerst handen desinfecteren bij het instappen. De reiziger moet zelf de gordel omdoen. Als de klant dit zelf niet kan, moet hij zich bij het in- en uitstappen laten helpen door iemand uit zijn eigen leefomgeving. Deze mag dan ook gratis meereizen om hulp te verlenen.

Leden kunnen met pin of contactloos betalen. Contant geld (liever niet) alleen gepast, geen wisselgeld aanwezig.

In deze coronatijd beschikken wij over een beperkt aantal vrijwillige chauffeurs en daardoor starten we met maar 2 bussen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij helaas ook een rit niet kunnen uitvoeren omdat we over niet meer plaatsen beschikken.

Na elke rit zal de chauffeur de door de klant aangeraakte plekken schoonmaken en ontsmetten.

Iedereen is verplicht een mondkapje dragen.

Beste leden van De Witte Raaf,

Als gevolg van de corona-crisis liggen de activiteiten van De Witte Raaf alweer zeven weken stil. Via deze email wil ik u informeren over onze verwachtingen voor de komende tijd.

Wij gaan ervan uit dat de overheidsmaatregel om 1,5 meter afstand te houden, nog voor langere tijd van kracht zal blijven. Omdat wij de veiligheid van u en van onze vrijwilligers belangrijk vinden, moeten wij op dit moment helaas concluderen dat er binnen deze maatregel vooralsnog geen ruimte is om onze activiteiten te hervatten. Dit geldt ook voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die normaal altijd in mei plaatsvindt.
Uiteraard volgen wij nauwlettend de berichtgeving over de corona-crisis en zullen naar aanleiding daarvan steeds bekijken of gehele of gedeeltelijke hervatting van de activiteiten mogelijk is. Zodra daar sprake van is informeren wij u hierover.

Als u nog vragen heeft dan kunt u die stellen via een email aan info@witteraafeindhoven.nl of via het contactformulier op onze website.

Namens het bestuur,
Frans Hooft, bestuurssecretaris

 

 

Nieuwe Scootmobiel Opfriscursus in sporthal de Mortel

De eerste korte Scootmobiel Opfriscursus in Sporthal de Mortel was een succes. Daarom organiseert Stichting PGE Eindhoven samen met stichting AB voor Elkaar opnieuw een korte ‘Scootmobiel Opfriscursus’ speciaal voor scootmobielgebruikers.

Wat houdt de cursus in?

Tijdens de bijeenkomst worden de verkeersregels die gelden voor het rijden met een scootmobiel nog eens toegelicht en worden vragen beantwoordt.

Daarna kunt  u op een uitgezet parcours onder deskundige begeleiding uw behendigheid met uw eigen scootmobiel oefenen. Dit gebeurt in een beschermde omgeving.

Ook is Medipoint weer aanwezig om eventuele kleine technische mankementen aan uw scootmobiel te verhelpen en om vragen over uw vervoermiddel te beantwoorden.

Wanneer en waar?

Vrijdag  31 januari in Sporthal de Mortel, Savoiepad 14, 5627DX, Eindhoven

We starten om 13.30 uur en de cursus duurt tot 16.00 uur.

Lukt het u niet om zelf met de scootmobiel naar de locatie te komen, kunt u contact opnemen met de Taxbus of De Witte Raaf.

Kosten?

Deelname aan de cursus kost slechts € 5,– p.p. Dit is inclusief het cursusboekje over de verkeersregels en koffie of thee tijdens de pauzes.

Aanmelden?

Bellen: u kunt bellen met het PGE via 040-2437657 of met ABvE via 06-21966005.