De Witte Raaf gaat dicht

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de regering besloten dat contactmomenten tussen personen vanaf 15 december 2020 zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Daarom heeft De Witte Raaf besloten haar dienstverlening stil te leggen. Afhankelijk van de besluiten van de regering hopen wij snel weer te kunnen gaan rijden. Bekijk onze website voor de actuele informatie.

Tijdens kerst en nieuw …
– rijden we op donderdag 24 en 31 december tot 12:00 uur.
– zijn we op vrijdag 25 december en 1 januari gesloten.

 

 

Tips voor ritaanvragen

Beste leden van De Witte Raaf,
Hieronder staan enkele tips als u een rit aanvraagt:

 • Boek uw ritten tijdig! Dat kan 7 dagen van tevoren. Telefonisch op nummer 040 – 2511611 tussen 09 en 13 uur op maandag t/m vrijdag.
 • Hoe eerder u belt hoe groter de kans dat u op het gewenste tijdstip mee kunt.
 • Duidelijk melden als u een afspraak (ziekenhuis, dokter, kapper, notaris enz.) heeft. Maar probeer die niet eerder dan 10.00 uur te maken a.u.b. Voor zo’n afspraak boeken wij u immers 45 min tot 1 uur eerder zodat u zeker op tijd bent.
 • De meest geschikte tijden zijn tussen 10:00 – 11:30 uur en 13:30 – 15:30 uur.
 • Houd u er rekening mee dat we 20 minuten eerder of later kunnen komen dan is afgesproken.
 • De Chauffeur kan bij veranderde ophaaltijden u bellen. Geef daarom uw telefoonnummer en/of 06-nummer door.
 • Het kan voorkomen dat er een hulphond van een cliënt in de bus aanwezig is.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd klaar te staan. Dit voorkomt oponthoud. Rolstoel gebruikers verplichten wij om een mondkapje te dragen.
 • Vaste afzet/opstapplaatsen:
  – Winkelcentrum Woensel (opgeven: Hema, Albert Heijn, Jumbo, Dokterspost, Aldi)
  – Eindhoven-Centrum 2 (Begijnenhof)
  – Eindhoven–Centrum 3 (ingang parkeergarage Keizersgracht)
  – Eindhoven-Centrum 4 (parkeergarage Heuvelgalerie.)
  – Station-Zuidzijde (stadscentrum)
  – Station-Noordzijde (busstation Neckerspoel)
  – Ikea invalide P-plaats

De Witte Raaf doet mee met Rabo ClubSupport

Rabo ClubSupport
Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving, zorgen voor sociale netwerken en benutten talenten, van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. Daarom investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is dat onze leden hier invloed op hebben. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard.

Eén van de doelen dit jaar is De Witte Raaf. De Witte Raaf kan met het geld weer goede dingen voor u doen. Stem daarom op De Witte Raaf.

Wat moet u hiervoor doen? U dient zich eerst aan te melden voor Rabo ClubSupport. Ga naar de website.
Onderaan staat de knop ‘Ik doe mee!’. Klik daarop om u zich al lid aan te melden. Hierna kunt u stemmen. Bijvoorbeeld op De Witte Raaf. Wij danken u hartelijk!

De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

PERSBERICHT
Eindhoven, 20 juli 2020

Arnol zijn laatste wensen

De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

Woensdag 15 juli jl. overleed Arnol Kox. Op 22 juli om 11.00 uur is de afscheidsmis in de Sint Trudokerk en de begrafenis op het kerkhof ernaast. Voor zijn overlijden heeft de stadsprediker zijn laatste fysieke reis al geregeld. Hij vroeg Vervoersdienst De Witte Raaf of deze zijn kist zou willen vervoeren van mortuarium naar de kerk. De Witte Raaf geeft gehoor aan zijn wens.

Arnol was jarenlang een vaste klant van De Witte Raaf. Doordat hij, na de amputatie van zijn been in 2011 in een rolstoel zat, was hij aangewezen op speciaal vervoer om zich te verplaatsen en werd hij lid van De Witte Raaf. Deze vervoersdienst is er voor Eindhovenaren die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen en die niet of moeilijk in hun eigen vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Arnol werd door De Witte Raaf bijna dagelijks opgehaald en weer thuisgebracht om in de tussentijd in het centrum van Eindhoven zijn boodschappen over geloof en de Heer te kunnen verkondigen. In de loop der jaren ontstond er zo een speciale band tussen Arnol en de chauffeurs van De Witte Raaf. Arnol was dankbaar voor het vriendelijke en servicegerichte vervoer en droeg de organisatie een warm hart toe. Daarom verzocht hij zijn vaste vervoersdienst ook zijn laatste rit te verzorgen. Vaarwel Arnol.

—— einde persbericht——

We gaan weer rijden!

Aangepaste dienstverlening in verband met coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed gehad op het vervoer van onze leden, het vervoer heeft 14 weken stilgelegen.

De sociale omgangsvormen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis danig gewijzigd. Er treedt nu echter een versoepeling op waardoor het weer mogelijk is om vanaf 15 juni 2020 voorzichtig te starten met het vervoeren van leden.

Wij rijden tijdelijk, maandag t/m vrijdag, alleen overdag tussen 09.00 en 16.30 uur (pauze is van 12.00 tot 13.00 uur)

Leden van De Witte Raaf kunnen boeken, vanaf 8 juni, op doordeweekse dagen, maandag t/m vrijdag: tel. 040 – 2511 611, tussen 09:00 uur en 13:00 uur.

De Witte Raaf neemt nu aanvullende preventiemaatregelen om haar leden en chauffeurs zo goed mogelijk te beschermen en veilig te vervoeren.

Preventieve maatregelen:

De algemene preventieve hygiëne voorschriften moeten worden nagevolgd.

Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts mag u niet reizen met de Witte Raaf, gebruik uw gezond verstand en blijf dan thuis.

De Witte Raaf vervoert alleen individuele reizigers, uitgezonderd maximaal 2 huisgenoten die samen reizen.

De ritten zullen worden uitgevoerd met de rolstoelbussen om de noodzakelijke ruimte tussen klant en chauffeur te kunnen waarborgen.

De reizigers nemen achterin de bus plaats. Een eventuele tweede passagier neemt plaats in het midden.

De chauffeur zal altijd de deur open en dicht doen voor de reiziger. De reiziger stapt op eigen gelegenheid in en uit, de chauffeur kan daarbij geen hulp bieden. Eerst handen desinfecteren bij het instappen. De reiziger moet zelf de gordel omdoen. Als de klant dit zelf niet kan, moet hij zich bij het in- en uitstappen laten helpen door iemand uit zijn eigen leefomgeving. Deze mag dan ook gratis meereizen om hulp te verlenen.

Leden kunnen met pin of contactloos betalen. Contant geld (liever niet) alleen gepast, geen wisselgeld aanwezig.

In deze coronatijd beschikken wij over een beperkt aantal vrijwillige chauffeurs en daardoor starten we met maar 2 bussen. Hierdoor kan het voorkomen dat wij helaas ook een rit niet kunnen uitvoeren omdat we over niet meer plaatsen beschikken.

Na elke rit zal de chauffeur de door de klant aangeraakte plekken schoonmaken en ontsmetten.

Iedereen is verplicht een mondkapje dragen.

Beste leden van De Witte Raaf,

Als gevolg van de corona-crisis liggen de activiteiten van De Witte Raaf alweer zeven weken stil. Via deze email wil ik u informeren over onze verwachtingen voor de komende tijd.

Wij gaan ervan uit dat de overheidsmaatregel om 1,5 meter afstand te houden, nog voor langere tijd van kracht zal blijven. Omdat wij de veiligheid van u en van onze vrijwilligers belangrijk vinden, moeten wij op dit moment helaas concluderen dat er binnen deze maatregel vooralsnog geen ruimte is om onze activiteiten te hervatten. Dit geldt ook voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die normaal altijd in mei plaatsvindt.
Uiteraard volgen wij nauwlettend de berichtgeving over de corona-crisis en zullen naar aanleiding daarvan steeds bekijken of gehele of gedeeltelijke hervatting van de activiteiten mogelijk is. Zodra daar sprake van is informeren wij u hierover.

Als u nog vragen heeft dan kunt u die stellen via een email aan info@witteraafeindhoven.nl of via het contactformulier op onze website.

Namens het bestuur,
Frans Hooft, bestuurssecretaris