Nieuwsbrief – juni 2017

In deze nieuwsbrief:

  • uitreiking vrijwilligerspenningen
  • ledenuitje (zondag 23 en 30 juli)
  • foto’s algemene ledenvergadering
  • vooraankondiging: lichtjesroute 2017

Nieuwsbrief – juni 2017