Stichting Vrienden van De Witte Raaf

Stichting Vrienden van De Witte Raaf is een zogenoemde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan de Vrienden in principe aftrekbaar is (meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst). Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht hun gegevens te publiceren. Hieronder treft u dan ook onze gegevens aan.

Bestuursleden

Naam: Onno de Visser
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Naam: Ben Lubbers
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Naam: José Baken-Linssen
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Klik hier voor de Statuten
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 819879915

Doelstelling

Gelden te verkrijgen ter bevordering van de mobiliteit van ouderen en andere groepen in Eindhoven.

Naam en contactgegevens

Stichting Vrienden van De Witte Raaf
De Sleutel  1
5652 AS  Eindhoven
040 – 2 511 611

Rekeningnummers

Vereniging “Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf” (voor leden): NL58INGB0005780176

Stichting “Vrienden van De Witte Raaf” (voor donateurs & begunstigers): NL12RABO0146175735

Financiële verantwoording

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2021 90.789,57 euro. In 2021 ontving de Stichting donaties van in totaal 594,41 euro. De bankkosten bedroegen 931,32 euro.

Jaarverslag

Klik hier voor het inzien van het Jaarverslag 2021.

Informatieaanvraag vriendenstichting
De Witte Raaf Eindhoven

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 t/m 16:30 uur

Zaterdag, zondag en op feestdagen gesloten

Telefoon

Tel: 040-2511611

E-mail

info@witteraafeindhoven.nl

Adres

De Sleutel 1

5652 AS Eindhoven

Word jij onze vriend?

Stichting Vrienden van De Witte Raaf

Privacy Policy