Vereniging Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf

KVK: 40238989
Adres: De Sleutel 1, 5652AS Eindhoven.
Voorzitter: Onno de Visser
Secretaris: José Baken
Penningmeester: Ben Lubbers
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Zij werken als vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen loon of vergoeding.
statuten van deze vereniging

bankrekening: NL 58 INGB 0005 780 176,
t.n.v. Vereniging “Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf” (voor leden)

Dit is een vereniging waarvan u als inwoner van Eindhoven lid kunt worden om u te laten vervoeren. De vereniging heeft een bestuur, maar zelf geen andere medewerkers of vrijwilligers. De vereniging heeft ook geen wagens. Het feitelijk vervoer, de boekingen en de ledenadministratie worden uitgevoerd door de Stichting Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf.

.


Stichting Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf

KVK:  17104610
Adres: De Sleutel 1, 5652AS Eindhoven.
Voorzitter: Onno de Visser
Secretaris: José Baken
Penningmeester: Ben Lubbers
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Zij werken als vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen loon of vergoeding.
statuten van deze stichting

Bij deze stichting werken heel wat vrijwilligers die het vervoer voor de leden van de vereniging verzorgen. Dat betekent niet alleen het rijden zelf, maar ook alle administratie, onderhoud eromheen. Dus als u “De Witte Raaf” belt krijgt u mensen van deze stichting aan de lijn.

.


Stichting Vrienden van de Witte Raaf

KVK 17232766
Adres: De Sleutel 1, 5652AS Eindhoven.
Voorzitter: Onno de Visser
Secretaris: José Baken
Penningmeester: Ben Lubbers
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Zij werken als vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werk geen loon of vergoeding.
RSIN: 819879915

statuten van deze stichting

bankrekening: NL 12 RABO 0146 175 735
t.n.v. Stichting “Vrienden van De Witte Raaf” (voor donateurs & begunstigers)

Stichting Vrienden van De Witte Raaf is een zogenoemde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat een gift aan de Vrienden in principe aftrekbaar is (meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst). Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht bepaalde gegevens te publiceren. Deze treft u op deze webpagina aan.

Doelstelling is het verkrijgen van gelden ter bevordering van de mobiliteit van ouderen en andere groepen in Eindhoven.

Waarom deze stichting: Hoewel leden van de vereniging Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf lidmaatschapsgelden betalen en er een kleine bijdrage per rit, is dat lang niet genoeg om de kosten te dekken. De Gemeente Eindhoven draagt bij in de vorm van subsidie aan de Stichting Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf, maar dat is niet toereikend. Om de diensten uit te kunnen voeren zijn we afhankelijk van donaties en sponsoren. We zijn dan ook zeer dankbaar voor iedere gift of sponsoring.
Deze worden dan aangewend om de diensten voor vereniging Vervoersdienst Eindhoven De Witte Raaf te kunnen blijven uitvoeren.

.


Financiële verantwoording

Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2021 90.789,57 euro. In 2021 ontving de Stichting donaties van in totaal 594,41 euro. De bankkosten bedroegen 931,32 euro.

.


Informatieaanvraag vriendenstichting
De Witte Raaf Eindhoven

Kantoortijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 t/m 13:00 uur

Zaterdag, zondag en op feestdagen gesloten

Telefoon

Tel: 040 – 2 511 611

E-mail

info@witteraafeindhoven.nl

Adres

De Sleutel 1

5652 AS Eindhoven

Privacy Policy