Lichtjesroute een succes

In september en oktober hebben we twee keer op zondag en eenmaal op zaterdag de lichtjesroute gereden. Het was een groot succes en het liep als van een leien dakje. Dank aan onze vrijwilligers dat jullie je in het weekend zo hebben willen inzetten. Het weer hielp mee en het was mooi de blije gezichten van de deelnemers te zien. Dit jaar hadden we er een honderdjarige bij en dat is zeker speciaal! Iedereen die zich ingeschreven had kon ook daadwerkelijk mee, maar het hadden er niet veel meer moeten zijn. Na de route, onderbroken door een gezellig kopje koffie en gebak bij De Hoeksteen, kwamen in totaal achtentachtig leden weer voldaan thuis aan.

Rabo ClubSupport

Ook dit jaar doet De Witte Raaf mee aan de Rabobank Clubactie. Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u bij uw bank stemmen op De Witte Raaf, zodat we in de prijzen vallen. Want des te meer stemmen voor De Witte Raaf, des te groter de financiële ruggensteun die we van de RABO krijgen. Met dat geld organiseren wij voor u, onze leden, leuke uitjes, zoals bijvoorbeeld de lichtjesroute.

Lid van de RABO?
Dus, bent u lid van de Rabobank? Breng dan uw stem uit op De Witte Raaf! Kent u ook nog anderen die lid zijn van de Rabobank? Vraag dan om ook te stemmen, want hoe meer stemmen, hoe groter de financiële bijdrage van de Rabobank aan De Witte Raaf.
U stemt door naar onderstaande website te gaan, daar in te loggen en in het zoekvenster ‘Witte Raaf’ in te typen. Vervolgens brengt u uw stem uit.
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen

Drie goede doelen
Om te kunnen stemmen dient u op drie goede doelen van uw keuze te stemmen, waarvan één dus graag De Witte Raaf! Als u zoekt op Regio Eindhoven, vindt u meer goede doelen in Eindhoven en omgeving. U kunt stemmen t/m dinsdag 26 september.
Voor meer informatie belt u met Diana Lepelaars, 040 – 2 511 611.

Lichtjesroute 2023

De traditionele Eindhovense Lichtjesroute komt er weer aan. Vanaf 18 september, de herdenkingsdag van de bevrijding, gaan de lampjes weer aan zodra de zon onder is. Hiermee wordt letterlijk licht in de duisternis gemaakt om de bevrijding te vieren van Eindhoven op 18 september 1944.

En net als voorgaande jaren kunnen onze leden deze gezellige route met De Witte Raaf gaan rijden. Dit doen we op drie avonden.

We halen de leden die zich hebben aangemeld voor dit uitje, ’s avonds thuis op en gaan naar een gezamenlijk vertrekpunt. Vandaar gaan we in colonne Witte Raaf bussen langs de lichtjesroute. Onderweg hebben we een pauze waarin ze op koffie en gebak worden getrakteerd. Vandaar rijden we weer verder langs de versierde straten. Na afloop brengen wij iedereen weer thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitbreiding dienstregeling

De Witte Raaf wil de dienstregeling uitbreiden en daarmee onze leden beter van dienst zijn.
Daarom zijn we op donderdagen gestart met een proef van half juli tot en met half oktober.
Die donderdagen rijden we niet alleen langere tijd, maar zijn er ook extra bussen tijdens de spitstijden.

U kunt nu voor de donderdagen een rit boeken voor de hele dag: van 8:30 tot 20:00 uur.
Dus ook tijdens de middag en avondpauze.

Om te boeken belt u tussen 9:00 en 13:00 uur naar 040 – 2 511 611

Let op, dit geldt alleen op donderdagen.
Voor de andere dagen blijft de dienstregeling ongewijzigd.

Begin oktober evalueren we of deze dienstregeling gaat worden uitgebreid naar andere dagen.
Een en ander hangt sterk af van het aantal vrijwilligers dat zich voor de extra diensten aanmeldt.
Dus mocht u in uw directe omgeving nog mensen kennen….

wist u…?
U heeft de meeste kans op een rit als u die boekt voor de volgende tijden:
–  ’s ochtends tussen 10:00 en 11:00 uur
–  ’s middags tussen 14:00 en 15:30 uur

14 juli 2023

Nieuwe prijzen

Verhoging contributie, inschrijfgeld en rittenprijs

Helaas ontkomt De Witte Raaf ook niet aan de prijsstijgingen die nu overal worden door gevoerd. Als vervoersdienst hebben wij uiteraard veel last van de stijgingen van de brandstofprijzen. Dit heeft ons er toe genoodzaakt om tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 12 mei jl. aan de leden een prijsverhoging voor te leggen. De leden zijn hiermee akkoord gegaan.

Wat betekent dit voor jou als bestaand lid?

 • Vanaf 1 juli 2022 gaat de ritprijs voor iedereen omhoog van €1,85 naar €2,15 per rit ongeacht de afgelegde afstand.
 • De contributie wordt vanaf 1 januari 2023 €16,50. Dit is nu nog €15,00.

Wat betekent dit voor nieuwe leden?

Nieuwe leden die zich op of na 1 juli 2022 inschrijven, betalen voor de contributie €16,50 en eenmalig €2,75 aan inschrijfgeld. Voor hen geldt ook de ritprijs van €2,15 per rit ongeacht de afgelegde afstand.

 

24 mei 2022

Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering 12 mei jl.

Op donderdag 12 mei jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Op basis van de uitnodiging, verstuurd aan alle leden, hebben een kleine 20 leden zich ingeschreven voor de vergadering waar we te gast waren bij Archipel Gagelbosch.
Tijdens de vergadering is het verslag vastgesteld van de ALV van 16 sept. 2021. Tevens is een nieuw bestuurslid voorgesteld en, met instemming van de vergadering, toegevoegd aan het huidige bestuur. Na een toelichting op de financiën en de rondvraag stond er voor de leden, aanwezige chauffeurs en bestuursleden een smakelijke lunch te wachten. Nadat deze was verorberd en er was bij gekletst met deze en gene startte de loterij. Diana en Clara, beide werkzaam op kantoor, hadden mooie prijzen samengesteld (zie foto) met o.a. thee, koekjes, mokken, maar ook kon er een gratis jaarlidmaatschap van De Witte Raaf gewonnen worden. De prijzen werden met enthousiasme in ontvangst genomen.  Onze leden gingen dan ook moe, maar opgetogen weer naar huis.

Vooral de dames Stelly Jansen en Henny Schellen waren erg blij met hun prijzen, maar met name elkaar. Stelly: ‘Ik ken Henny nog van vroeger. Wij zijn jarenlang buren geweest. Ik vind het zo leuk dat ik haar hier weer ontmoet. We hebben direct telefoongegevens uitgewisseld en zijn samen op de foto gegaan.’ Henny knikt instemmend en steekt een duimpje op: ‘Ik vind het een leuke middag!’

 

Het aanvragen van een rit bij De Witte Raaf

Nu er (zo goed als) géén coronamaatregelen meer zijn breiden we onze dienstverlening weer uit naar zo veel mogelijk het niveau van vóór de Coronacrisis.

We rijden vooralsnog alleen op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur.

Tips:

 • Een rit kan telefonisch geboekt worden op werkdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur.
  Dit kan 7 dagen van te voren.
 • Hoe eerder u belt voor het maken van een afspraak, hoe groter de kans dat u op het gewenste tijdstip mee kunt!
 • De ritprijs (€ 1,85) bij voorkeur betalen met PIN (contactloos). Indien u met de PIN betaalt graag bij de heenrit gelijktijdig óók de retourrit
 • Een begeleider betaalt ook een ritprijs van € 1,85.
 • Ons lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden of via onze website: witteraafeindhoven.nl. De opzegtermijn is 1 maand.
 • Duidelijk melden als u een afspraak (ziekenhuis, dokter, kapper, notaris enz.) heeft.
  Verzoek om deze niet eerder dan 10.00 uur af te spreken! Voor dit soort afspraken voor boeken wij u immers 45 min tot 1 uur eerder zodat u zeker op tijd bent.
 • Houdt u er rekening mee dat we 20 min eerder of later kunnen komen dan is afgesproken.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd klaar te staan. Dit voorkomt oponthoud.
 • Vaste afzet/opstapplaatsen.
  – Winkelcentrum Woensel (graag opgeven; Hema, Albert Heijn, Jumbo, gezondheidscentrum Eindhoven Woensel)
  – Eindhoven-Centrum (graag opgeven; Begijnenhof, ingang parkeergarage Keizersgracht, parkeergarage Heuvelgalerie)
  – Station-Zuidzijde (kant van het stadscentrum)
  – Station-Noordzijde (busstation Neckerspoel)
  – Ekkersrijt (Ikea invalide P-plaats)

Heeft u vragen dan kunt u bellen met 040-2511611 op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur -13.00 uur

De Witte Raaf

De Sleutel 1

5652 AS EINDHOVEN

tel.: 040 – 2511611

e-mail: info@witteraafeindhoven.nl

website: www.witteraafeindhoven.nl

28 maart 2022

Update van onze dienstverlening per 28-02-2022

28-02-2022

Het ziet er (voorlopig) naar uit dat we af zijn van de vele coronaregels, zo ook voor ons als De Witte Raaf.

De belangrijkste wijzigingen met ingang van vandaag 28-02-2022

 • Einde 1,5 meter in onze vervoersmiddelen. Dit betekent dat er per bus tot maximaal 4 leden (incl. rolstoel) en in onze caddies tot maximaal 3 leden (incl. rolstoel) vervoerd mogen en kunnen worden.
  Vanuit De Witte Raaf is deze bezetting maximaal 2 vrijwilligers (1 chauffeur en 1 bijrijder)
 • Wel nog een mondkapjesplicht (regel Rijksoverheid t.a.v. openbaar vervoer) voor zowel onze leden als onze chauffeurs en bijrijders.

Mochten er vragen zijn dan verzoeken we u om op werkdagen te bellen naar 040 – 2511611. Dit kan van 09.00 tot 13.00 uur.