De Witte Raaf zoekt nieuwe bestuursleden

De Witte Raaf brengt al dertig jaar 55+ers en minder mobiele mensen in Eindhoven van A naar B. De Witte Raaf haalt senioren en mensen met een beperking uit hun isolement en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. De Witte Raaf wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.

Het bestuur zoekt per april een secretaris en een algemeen bestuurslid. Het bestuur van De Witte Raaf is eindverantwoordelijk voor de activiteiten, de financiën, het beleid en het werkgeverschap.

De bestuursleden zijn maatschappelijk betrokken, hebben ervaring en affiniteit met bestuurswerk, hebben een relevant netwerk en beschikken over de noodzakelijke tijd. Daarnaast heeft de secretaris een bijzondere taak bij de bestuursvergaderingen.

Een uitgebreidere profielschets kan u op verzoek worden toegestuurd. Interesse? Bel met Jos van der Loo, coördinator 040-2511611.