Beste leden van De Witte Raaf,

Als gevolg van de corona-crisis liggen de activiteiten van De Witte Raaf alweer zeven weken stil. Via deze email wil ik u informeren over onze verwachtingen voor de komende tijd.

Wij gaan ervan uit dat de overheidsmaatregel om 1,5 meter afstand te houden, nog voor langere tijd van kracht zal blijven. Omdat wij de veiligheid van u en van onze vrijwilligers belangrijk vinden, moeten wij op dit moment helaas concluderen dat er binnen deze maatregel vooralsnog geen ruimte is om onze activiteiten te hervatten. Dit geldt ook voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die normaal altijd in mei plaatsvindt.
Uiteraard volgen wij nauwlettend de berichtgeving over de corona-crisis en zullen naar aanleiding daarvan steeds bekijken of gehele of gedeeltelijke hervatting van de activiteiten mogelijk is. Zodra daar sprake van is informeren wij u hierover.

Als u nog vragen heeft dan kunt u die stellen via een email aan info@witteraafeindhoven.nl of via het contactformulier op onze website.

Namens het bestuur,
Frans Hooft, bestuurssecretaris