De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

PERSBERICHT
Eindhoven, 20 juli 2020

Arnol zijn laatste wensen

De Witte Raaf brengt Arnol naar zijn laatste rustplaats

Woensdag 15 juli jl. overleed Arnol Kox. Op 22 juli om 11.00 uur is de afscheidsmis in de Sint Trudokerk en de begrafenis op het kerkhof ernaast. Voor zijn overlijden heeft de stadsprediker zijn laatste fysieke reis al geregeld. Hij vroeg Vervoersdienst De Witte Raaf of deze zijn kist zou willen vervoeren van mortuarium naar de kerk. De Witte Raaf geeft gehoor aan zijn wens.

Arnol was jarenlang een vaste klant van De Witte Raaf. Doordat hij, na de amputatie van zijn been in 2011 in een rolstoel zat, was hij aangewezen op speciaal vervoer om zich te verplaatsen en werd hij lid van De Witte Raaf. Deze vervoersdienst is er voor Eindhovenaren die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen en die niet of moeilijk in hun eigen vervoersbehoefte kunnen voorzien.

Arnol werd door De Witte Raaf bijna dagelijks opgehaald en weer thuisgebracht om in de tussentijd in het centrum van Eindhoven zijn boodschappen over geloof en de Heer te kunnen verkondigen. In de loop der jaren ontstond er zo een speciale band tussen Arnol en de chauffeurs van De Witte Raaf. Arnol was dankbaar voor het vriendelijke en servicegerichte vervoer en droeg de organisatie een warm hart toe. Daarom verzocht hij zijn vaste vervoersdienst ook zijn laatste rit te verzorgen. Vaarwel Arnol.

—— einde persbericht——