Aangepaste dienstverlening op vrijdag 2 september 2022

In verband met ons 35-jarig jubileum hebben wij een groot feest voor onze vrijwilligers.

De laatste rit rijden wij die dag om 13.30 uur, zodat alle vrijwilligers op tijd aanwezig kunnen zijn.

We verzoeken u vriendelijk om hiermee rekening te houden.
Telefonisch zijn wij maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.00 bereikbaar op 040-2 511 611.

Team De Witte Raaf

Verhoging contributie, inschrijfgeld en rittenprijs

Helaas ontkomt De Witte Raaf ook niet aan de prijsstijgingen die nu overal worden door gevoerd. Als vervoersdienst hebben wij uiteraard veel last van de stijgingen van de brandstofprijzen. Dit heeft ons er toe genoodzaakt om tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 12 mei jl. aan de leden een prijsverhoging voor te leggen. De leden zijn hiermee akkoord gegaan.

Wat betekent dit voor jou als bestaand lid?

 • Vanaf 1 juli 2022 gaat de ritprijs voor iedereen omhoog van €1,85 naar €2,15 per rit ongeacht de afgelegde afstand.
 • De contributie wordt vanaf 1 januari 2023 €16,50. Dit is nu nog €15,00.

Wat betekent dit voor nieuwe leden?

Nieuwe leden die zich op of na 1 juli 2022 inschrijven, betalen voor de contributie €16,50 en eenmalig €2,75 aan inschrijfgeld. Voor hen geldt ook de ritprijs van €2,15 per rit ongeacht de afgelegde afstand.

 

24 mei 2022

Algemene Leden Vergadering

Algemene Ledenvergadering 12 mei jl.

Op donderdag 12 mei jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Op basis van de uitnodiging, verstuurd aan alle leden, hebben een kleine 20 leden zich ingeschreven voor de vergadering waar we te gast waren bij Archipel Gagelbosch.
Tijdens de vergadering is het verslag vastgesteld van de ALV van 16 sept. 2021. Tevens is een nieuw bestuurslid voorgesteld en, met instemming van de vergadering, toegevoegd aan het huidige bestuur. Na een toelichting op de financiën en de rondvraag stond er voor de leden, aanwezige chauffeurs en bestuursleden een smakelijke lunch te wachten. Nadat deze was verorberd en er was bij gekletst met deze en gene startte de loterij. Diana en Clara, beide werkzaam op kantoor, hadden mooie prijzen samengesteld (zie foto) met o.a. thee, koekjes, mokken, maar ook kon er een gratis jaarlidmaatschap van De Witte Raaf gewonnen worden. De prijzen werden met enthousiasme in ontvangst genomen.  Onze leden gingen dan ook moe, maar opgetogen weer naar huis.

Vooral de dames Stelly Jansen en Henny Schellen waren erg blij met hun prijzen, maar met name elkaar. Stelly: ‘Ik ken Henny nog van vroeger. Wij zijn jarenlang buren geweest. Ik vind het zo leuk dat ik haar hier weer ontmoet. We hebben direct telefoongegevens uitgewisseld en zijn samen op de foto gegaan.’ Henny knikt instemmend en steekt een duimpje op: ‘Ik vind het een leuke middag!’

 

Het aanvragen van een rit bij De Witte Raaf

Nu er (zo goed als) géén coronamaatregelen meer zijn breiden we onze dienstverlening weer uit naar zo veel mogelijk het niveau van vóór de Coronacrisis.

We rijden vooralsnog alleen op werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur.

Tips:

 • Een rit kan telefonisch geboekt worden op werkdagen van 9:00 uur tot 13:00 uur.
  Dit kan 7 dagen van te voren.
 • Hoe eerder u belt voor het maken van een afspraak, hoe groter de kans dat u op het gewenste tijdstip mee kunt!
 • De ritprijs (€ 1,85) bij voorkeur betalen met PIN (contactloos). Indien u met de PIN betaalt graag bij de heenrit gelijktijdig óók de retourrit
 • Een begeleider betaalt ook een ritprijs van € 1,85.
 • Ons lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden of via onze website: witteraafeindhoven.nl. De opzegtermijn is 1 maand.
 • Duidelijk melden als u een afspraak (ziekenhuis, dokter, kapper, notaris enz.) heeft.
  Verzoek om deze niet eerder dan 10.00 uur af te spreken! Voor dit soort afspraken voor boeken wij u immers 45 min tot 1 uur eerder zodat u zeker op tijd bent.
 • Houdt u er rekening mee dat we 20 min eerder of later kunnen komen dan is afgesproken.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd klaar te staan. Dit voorkomt oponthoud.
 • Vaste afzet/opstapplaatsen.
  – Winkelcentrum Woensel (graag opgeven; Hema, Albert Heijn, Jumbo, gezondheidscentrum Eindhoven Woensel)
  – Eindhoven-Centrum (graag opgeven; Begijnenhof, ingang parkeergarage Keizersgracht, parkeergarage Heuvelgalerie)
  – Station-Zuidzijde (kant van het stadscentrum)
  – Station-Noordzijde (busstation Neckerspoel)
  – Ekkersrijt (Ikea invalide P-plaats)

Heeft u vragen dan kunt u bellen met 040-2511611 op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur -13.00 uur

De Witte Raaf

De Sleutel 1

5652 AS EINDHOVEN

tel.: 040 – 2511611

e-mail: info@witteraafeindhoven.nl

website: www.witteraafeindhoven.nl

28 maart 2022

Update van onze dienstverlening per 28-02-2022

28-02-2022

Het ziet er (voorlopig) naar uit dat we af zijn van de vele coronaregels, zo ook voor ons als De Witte Raaf.

De belangrijkste wijzigingen met ingang van vandaag 28-02-2022

 • Einde 1,5 meter in onze vervoersmiddelen. Dit betekent dat er per bus tot maximaal 4 leden (incl. rolstoel) en in onze caddies tot maximaal 3 leden (incl. rolstoel) vervoerd mogen en kunnen worden.
  Vanuit De Witte Raaf is deze bezetting maximaal 2 vrijwilligers (1 chauffeur en 1 bijrijder)
 • Wel nog een mondkapjesplicht (regel Rijksoverheid t.a.v. openbaar vervoer) voor zowel onze leden als onze chauffeurs en bijrijders.

Mochten er vragen zijn dan verzoeken we u om op werkdagen te bellen naar 040 – 2511611. Dit kan van 09.00 tot 13.00 uur.

Lintje

Onze collega Walther van Maren heeft een lintje ontvangen.
Walther van Maren, lid in de Orde van Oranje-Nassau, zet zich al sinds 1970 in als vrijwilliger en later ook als bestuurslid voor Jong Nederland De Fakkel in Eindhoven, maar is ook op districtsniveau en voor het provinciaal team kadervorming van Jong Nederland Landelijk actief geweest. Sinds 1989 is hij ook bestuurslid en vrijwilliger van het Dr. Ir. F.J. Philipshuis, accommodatie voor methodisch jeugdwerk en gehandicapten. Bovendien is hij sinds 2019 buschauffeur voor De Witte Raaf in Eindhoven, vervoersdienst voor minder validen.
(bron: ED.nl)

We rijden weer

Na 4 maanden niet te hebben gereden zijn we vandaag weer begonnen. Momenteel rijden we met 2 wagens, maar hopen spoedig uit te breiden. Wekelijks bekijken we of onze dienstverlening uitgebreid kan worden.